Dezydery Barłowski

Twórca tekstów artystycznych, naukowych oraz dziennikarskich. Tłumacz współczesnej literatury amerykańskiej i ukraińskiej. Absolwent komparatystyki, filologii polskiej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obecnie doktorant w Katedrze Teorii Literatury UJ.

Wyciągając męczenników z różowej szafy

Mamy w Polsce setki monumentów na cześć mężczyzn, którzy w imię pięknych idei wysyłali na śmierć całe masy ludzi; kolejne setki – na cześć mężczyzn, którzy (na rozkaz tamtych mężczyzn)…