Social Power

Cykl „Social Power” ma pobudzać czytelników do myślenia, otwierać ich na nowe możliwości i kreować różnorodnie pojętą tolerancję dla inności w otaczającym nas świecie. Autorka bardzo patetycznie postawiła sobie za cel obalać stereotypy, tępić pióro w słusznej sprawie i zachęcać społeczeństwo do współdziałania nawet w sytuacjach skrajnych, kontrowersyjnych czy kryzysowych.

Literatura antykobieca

Kobiety wciąż czują się niepewne i skrępowane w swojej cielesności. Z drugiej strony mamy do czynienia z najświeższą falą feminizmu, której jedną z cech charakterystycznych stanowi nadmierne…

Martwa sztuka

Współczesność lubuje się w rozkładzie. Martwe ciała wylewają się z każdego kąta, rozpadające się zwłoki wyścielają chodniki. Jeśli nie masz chociaż jednego trupa w szafie, nie jesteś…

Dziatwy naszej i edukatorów problemy bieżące

Piątego września roku pańskiego 2017 spod placówek edukacyjnych słyszeć dało się pierwsze jęki bólu i cierpienia małoletnich patriotów, niezbite dowody na to, że rozpoczął się kolejny…

Samotność baumanowska

Zygmunt Bauman, najczęściej cytowany polski socjolog, jest jednocześnie jedną z najbardziej kontrowersyjnych osób w kręgach naukowych. Dyskusja wokół jego postaci, tocząca się niezmiennie od…

Stara (po)nowoczesność

Zygmunt Baumann określał współczesne społeczeństwo jako wyzute z uczuć, pozbawione smaku, zapatrzone w komputery, zbyt szybkie i korzystające ze zbyt łatwych rozwiązań. Od lat zapędzeni w…

Perwersja, ostracyzm i media społecznościowe

Wiek dwudziesty miał to do siebie, że zarówno zmiany technologiczne, jak i społeczne następowały lawinowo. Większość ludzi po prostu za nimi nie nadążyła

Porażka roślinnej propagandy

Wszystko kończy się i zaczyna tam, gdzie jedna strona czuje się lepsza od drugiej, gdzie ktoś próbuje nas zmieniać na siłę lub wzbudza w nas wyrzuty sumienia z jakiegoś powodu