Przesłuchaliśmy

Lament nad Grzybowską

Nie jest łatwo pozostać niewzruszonym, kiedy trafia się na świadectwa okrucieństwa

Warszawa śpiewa Fogga

Aranżer nie boi się niczego, ale zdaje sobie sprawę z tego, że lepsze jest wrogiem dobrego i nie zawsze trzeba silić się na oryginalność