Filmowe konfrontacje

„Filmowe konfrontacje” to cykl skupiający się na dialogu filmu z innymi dziedzinami sztuki i obszarami poza jej granicami. I tak jak w życiu nie ma przypadków, tak nawiązania kinematograficzne są często kluczami do zrozumienia filmów, odkodowania ich przesłania oraz ujrzenia ich w zupełnie innym świetle.