Fantastyczny problem

Teksty przedstawiające sylwetki najciekawszych i najwybitniejszych – według subiektywnej oceny autora – postaci związanych z szeroko pojętą kulturą fantasy (głównie z literaturą, lecz także z malarstwem, filmem i komiksem). Celem jest przedstawienie takich twórców, których dzieła stanowią wytwór artystyczny wysokiej klasy i których mogą docenić również osoby nie do końca zainteresowane fantastyką. Aby to uzyskać, zamierzam podjąć próbę umiejscowienia fantastyki w historii kultury i literatury.