LUS|TRO

To, czy stwierdzenie, że prawda życia jest prawdą ekranu, działa też na odwrót, można ustalić tylko w jeden sposób: uczciwie przeglądając się w zwierciadle kina oraz przypatrując się innym ludziom. Film, podobnie jak życie, składa się z sekwencji scen, a każda wymówiona kwestia brzmi jakby znajomo. A gdyby tak rzeczywiste zdarzenia wpisać w filmowy scenariusz?