Social Power

Cykl „Social Power” ma pobudzać czytelników do myślenia, otwierać ich na nowe możliwości i kreować różnorodnie pojętą tolerancję dla inności w otaczającym nas świecie. Autorka bardzo patetycznie postawiła sobie za cel obalać stereotypy, tępić pióro w słusznej sprawie i zachęcać społeczeństwo do współdziałania nawet w sytuacjach skrajnych, kontrowersyjnych czy kryzysowych.