Imaginacje&Inspiracje

Rozlegle zakrojony projekt, poruszający zagadnienia roli, a także zmiennej (tudzież uniwersalnej mimo upływu czasu) natury wszelakich wytworów ludzkiej wyobraźni. Będzie się on zajmować zależnościami między różnorakimi zjawiskami kultury a motywami i stylem literackiego wyrażania siebie, a także ambiwalentnymi aspektami ewolucji (a może degrengolady?) słowa pisanego, filmu oraz jego mniej poważanego kuzyna – serialu.