Adaptacje&Sensacje

Głównym obiektem zainteresowania tego cyklu są interdyscyplinarne interpretacje dzieł – zwłaszcza takie, które przekładają język literacki na język filmu. Co istotne, zagrywki podobnego rodzaju niemal zawsze budzą silne emocje. Nie umknie to naszej uwadze! Analizie poddamy zależności między różnymi mediami, a także możliwości oraz zagrożenia z nich płynące. Posłużymy się w tym celu bardziej (ale też mniej) znanymi przykładami.